GKH
 
TABAK HAMAMI PDF Yazdır E-posta
 http://gaziantepkilishalep.com/images/g41eser/seyh_fetullah_camii.jpg

Halk tarafından kutsal sayılan bir yapıdır. Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre 17. yüzyıldan önce yapılmıştır. Tam bilinmemekle birlikte Tabak Hacı Halil tarafından yaptırıldığı söylenir.

Giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve su haznesi mekânları doğu-batı doğrultusunda arka arkaya sıralanmıştır. Soğukluk kısmı kuzey-güney yönünde iki tarafa doğru çıkıntı yaptığı için planı haç şeklini almıştır. Soğukluk, sıcaklık ve halvet bölümleri kubbeler ile örtülüdür. Sıcaklık bölümü dört eyvanlı haç şeklinde planlı olup köşelerde halvet odaları vardır.

Sekizgen göbek taşı onarımda özgünlüğünü yitirmiştir. Sade süslemesiz bir yapıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”